Πρόσκληση Μελών Συλλόγου

Αγαπητά μέλη,

Σας καλούμε σε συνάντηση που θα γίνει στις 21 Ιουλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στο ΚΕΚ (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης) της ΓΣΕΒΕΕ, στην οδό Πατρικίου 11 – Αη Γιάννης (όπισθεν Σ/Μ Χαλκιαδάκη στη Λεωφ. Κνωσσού), με τα εξής θέματα:

1) Παρουσίαση της νέας πλατφόρμας του συλλόγου μας με δωρεάν καταχωρήσεις ακινήτων από τα μέλη μας και οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας.
2) Πορεία της αγοράς ακινήτων και αναφορές κλαδικών θεμάτων.
3) Παράνομοι μεσίτες και ενέργειες πάταξης της παραμεσιτείας.
4) Διάφορα και κάθε προτεινόμενο θέμα.

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

Η Πρόεδρος

Μαυράκη Άρτεμις

Ο Γεν. Γραμματέας

Λεγάκης Αγαπητός

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσφατα Ακίνητα

Compare listings

Compare