Πολιτική Περιεχομένου

Ενημερώνουμε τους επισκέπτες και τους πελάτες μας για τις πρακτικές μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση πληροφοριών που σχετίζονται με τον Σύλλογο Μεσιτών Ανατολικής Κρήτης (ΣΥ.Μ.Α.Κ). Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες προστατεύονται με ασφάλεια και χρησιμοποιούνται με διαφάνεια και ευθύτητα.

Συλλογή Πληροφοριών

Ο σύλλογος Μεσιτών Ανατολικής Κρήτης συλλέγει προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται εθελοντικά από εσάς κατά την επικοινωνία σας μαζί μας μέσω του ιστοτόπου μας, τηλεφωνικά, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή άλλων μέσων. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση κατοικίας και άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

Χρήση των Πληροφοριών

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.
  • Παροχή πληροφοριών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας που θα μπορούσαν να σας ενδιαφέρουν.
  • Επεξεργασία αιτημάτων ή ερωτημάτων που υποβάλλετε προς εμάς.
  • Βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών στον ιστότοπό μας.

 

Δεσμοί (links) προς άλλα sites

Οι πληροφορίες αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ισχύουν μόνο για τις δικές μας ιστοσελίδες. Παρακαλούμε να δίνετε προσοχή στα οριζόμενα των συνδεόμενων ιστοσελίδων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για τα περιεχόμενα ιστοσελίδων τρίτων, που παρέχονται μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners και προβάλλονται με ιδιαίτερο τρόπο στις ιστοσελίδες μας δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν τα υιοθετούμε. Για παράνομα, προβληματικά ή ελλιπή περιεχόμενα των συνδεόμενων ιστοσελίδων, καθώς και για βλάβες, που προκύπτουν από τη χρήση ή τη μη χρήση των πληροφοριών τους, ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο πάροχός τους. Για περιεχόμενα τρίτων είμαστε τότε μόνο υπεύθυνοι, όταν έχουμε λάβει θετική γνώση αυτών, δηλαδή ενός ενδεχόμενα παράνομου περιεχομένου και είναι τεχνικά δυνατό και εφικτό να διακόψουμε τη χρήση τους

 

Cookies

Τα Cookies είναι αρχεία μικρού μεγέθους με κείμενα ηλεκτρονικών δεδομένων, τα οποία αποθηκεύονται τοπικά στο πρόγραμμα περιήγησης (Browser) που χρησιμοποιήσατε και επομένως στο τερματικό (υπολογιστή, ταμπλέτα, κινητό τηλέφωνο κλπ) που χρησιμοποιήσατε για την επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές της ιστοσελίδας που είναι χρήσιμες και δημοφιλείς.Τα μικρά αυτά αρχεία «Cookies» αποθηκεύονται αυτόματα στο τερματικό σας χωρίς να απαιτείται κάποιας μορφής συγκατάθεση από εσάς. Αλλα Cookies, αποθηκεύονται αφού δώσετε τη συγκατάθεση σας. Εχετε την δυνατότητα να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησης (Browser) που χρησιμοποιείτε, ώστε να μην εναποτίθενται Cookies τοπικά και τα ήδη υπάρχοντα να διαγράφονται αμέσως. Αν επιθυμείτε να μάθετε με ποιον τρόπο μπορείτε να προχωρήσετε σ’ αυτές τις ρυθμίσεις στον Browser σας, παρακαλούμε να ενημερωθείτε σχετικά από τις επιλογές βοήθειας του Browser σας ή να απευθυνθείτε άμεσα στον κατασκευαστή του λογισμικού σας. 

 

Αποθήκευση Πληροφοριών

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αποθηκεύονται με ασφάλεια και διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, εκτός αν απαιτείται ή επιτρέπεται νομικά μεγαλύτερος χρόνος διατήρησης.

 

Διαμοιρασμός Πληροφοριών

Ο σύλλογος Μεσιτών Ανατολικής Κρήτης δεν διαμοιράζεται, δεν παρέχει, ούτε πωλεί τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους.

 

Χρήση Google Analytics

Προκειμένου να προσαρμόσουμε καλύτερα την ιστοσελίδα μας ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών μας, χρησιμοποιούμε μια λύση web-παρακολούθησης μέσω της Google Analytics (https://www.google.com/analytics), χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται για διαφημιστικούς και σκοπούς βελτιστοποίησης.  Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προφίλ χρήσης με ψευδώνυμο. Χωρίς τη συναίνεση που χορηγείται χωριστά από το πρόσωπο που επηρεάζεται, τα δεδομένα που συλλέγονται δεν θα χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν προσωπικά τον επισκέπτη στην ιστοσελίδα. Ούτε θα συνδυάζεται με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του κομιστή του ψευδωνύμου. Στο πλαίσιο αυτό, η διεύθυνση IP σας θα υποβάλλεται σε επεξεργασία και θα αποθηκεύονται μόνο σε συντετμημένη μορφή. Μπορείτε να εναντιωθείτε για τη μελλοντική συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://support.google.com/analytics/answer/181881 .

 

Ασφάλεια Δεδομένων

Λαμβάνουμε σοβαρά όλα τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια ή κατάχρηση. Χρησιμοποιούμε ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων σας.

 

Τροποποιήσεις στην Πολιτική Περιεχομένου

Η Πολιτική Περιεχομένου μας μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις και ενημερώσεις. Οι αλλαγές αυτές θα δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα. Σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Περιεχομένου μας ή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των παρεχόμενων στοιχείων επικοινωνίας στον ιστότοπό μας

Compare listings

Compare