Ποια Είναι τα Έξοδα Αγοράς Ακινήτου;

Η αγορά ακινήτου είναι μια σημαντική και πολύπλοκη διαδικασία που συνοδεύεται από διάφορα έξοδα και υποχρεώσεις για τους αγοραστές.

Εκτός από την τιμή του ακινήτου, υπάρχουν επιπλέον έξοδα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία αγοράς.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε λεπτομερώς τα διάφορα έξοδα που σχετίζονται με την αγορά ακινήτου, από τις αμοιβές των επαγγελματιών μέχρι τα τέλη και τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Αμοιβή Συμβολαιογράφου

Οι αμοιβές του συμβολαιογράφου καθορίζονται με βάση το ποσό που αποτιμάται σε χρήμα το αντικείμενο των πράξεων. Με βάση την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθμ. 111376/31.12.2011, η αμοιβή του συμβολαιογράφου αποτελείται από πάγια αμοιβή 20 ευρώ και αναλογική αμοιβή που υπολογίζεται με βάση τη συνολική αξία που αναγράφεται στο συμβόλαιο, ή τη μεγαλύτερη αξία που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, προσωρινά ή οριστικά. Η αναλογική αμοιβή διαφοροποιείται ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της συναλλαγής:

  • Ποσό έως 120.000,00 ευρώ: 1%
  • Ποσό από 120.000,01 έως 380.000,00 ευρώ: 0,7%
  • Ποσό από 380.000,01 έως 2.000.000,00 ευρώ: 0,65%
  • Ποσό από 2.000.000,01 έως 5.000.000,00 ευρώ: 0,55%
  • Ποσό από 5.000.000,01 έως 8.000.000,00 ευρώ: 0,50%
  • Ποσό από 8.000.000,01 έως 10.000.000,00 ευρώ: 0,40%
  • Ποσό από 10.000.000,01 έως 12.000.000,00 ευρώ: 0,30%
  • Ποσό από 12.000.000,01 έως 20.000.000,00 ευρώ: 0,25%
  • Ποσό από 20.000.000,01 και άνω: 0,10%

Για ποσό άνω των 20.000.000,01 ευρώ, μπορεί να συμφωνηθεί με έγγραφη συμφωνία μεταξύ του συμβολαιογράφου και του πελάτη μια μικρότερη αμοιβή, κάτω από το 0,10%.

Επιπλέον, για κάθε πρόσθετο φύλλο συμβολαιογραφικής πράξης χρεώνονται 5 ευρώ (μείωση κατά 1 ευρώ), και για κάθε φύλλο αντιγράφων χρεώνονται 4 ευρώ.

Αμοιβή Κτηματομεσίτη

Η αμοιβή του κτηματομεσίτη είναι ελεύθερη και διαπραγματεύσιμη και υπολογίζεται επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου.

Οι κτηματομεσίτες επιδιώκουν συμφωνία για την αμοιβή τους, και επιτίθενται συνήθως με ένα ποσοστό της συνολικής αξίας του ακινήτου.

Προσέχετε όμως, πως πρέπει να επιβεβαιώσετε πως ο κτηματομεσίτης έχει μεσιτική άδεια πριν του πληρώσετε την αμοιβή του.

Αν διαπιστώσετε ότι λειτουργεί παράνομα χωρίς άδεια, δεν έχετε νομική υποχρέωση να τον πληρώσετε.

Τέλος Εγγραφής στο Υποθηκοφυλάκειο

Το τέλος εγγραφής στο υποθηκοφυλακείο χρεώνεται κατά τη μεταβίβαση (αγορά) του ακινήτου και ανέρχεται στο 0,475% επί της αξίας του συμβολαίου, συμπεριλαμβανομένου και του 23% Φ.Π.Α.

Μετεγγραφή Προσημείωσης

Αν η αγορά γίνεται μέσω στεγαστικού δανείου και το ακίνητο προσημειώνεται, τότε η χρέωση για τη μετεγγραφή της προσημείωσης στο υποθηκοφυλακείο κυμαίνεται από 0,75% έως 0,80% επί της αξίας της προσημείωσης. Σημειώνεται ότι η αξία της προσημείωσης μπορεί να είναι μέχρι και 120% της αξίας του δανείου.

Ολοκληρώνοντας

Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες, η αγορά ενός ακινήτου συνεπάγεται σημαντικά έξοδα που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον αγοραστή.

Αναγκαία είναι η προσεκτική σχεδιασμένη οικονομική προετοιμασία πριν από την έναρξη της διαδικασίας της αγοράς, καθώς οι συνολικές δαπάνες μπορεί να επηρεάσουν τον τελικό προϋπολογισμό του αγοραστή και τις χρηματοδοτικές επιλογές που θα κάνει.

Compare listings

Compare