Η Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Πρόεδρος: Μαυράκη Άρτεμις
Αντιπρόεδρος: Αρχοντουλάκη Χαρούλα
Γ. Γραμματέας:Λεγάκης Αγαπητός
Ταμίας: Γεωργουδάκη Αικατερίνη
Μέλος:  Πετράκης Κωνσταντίνος

Μέλη της ελεγκτικής επιτροπής

– Ζουριδάκη Μαρία

-Περάκης Μιχαήλ

– Τζοβενάκης Γεώργιος

Αντιπρόσωποι στην ΟΜΑΣΕ

– Άρτεμις Μαυράκη

– Αρχοντουλάκη Χαρούλα

Αντιπρόσωποι στην ΟΕΒΕΝΗ

– Άρτεμις Μαυράκη

– Γεωργουδάκη Αικατερίνη