Η Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Πρόεδρος: Μαυράκη Άρτεμις
Αντιπρόεδρος: Δανελάκης Αριστοτέλης
Γ. Γραμματέας: Πετράκης Κωνσταντίνος
Ταμίας: Γεωργουδάκη Αικατερίνη
Μέλος: Λεγάκης Αγαπητός

Μέλη της ελεγκτικής επιτροπής

– Γαράκης Ιωάννης

– Ζουριδάκη Μαρία

– Τζοβενάκης Γεώργιος

Αντιπρόσωποι στην ΟΜΑΣΕ

– Άρτεμις Μαυράκη

– Κατερίνα Γεωργουδάκη

Αντιπρόσωποι στην ΟΕΒΕΝΗ

– Άρτεμις Μαυράκη

– Κατερίνα Γεωργουδάκη