Ο Σύλλογος

Ο Σύλλογος μας με την παρούσα μορφή του, αναγνωρίστηκε από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου με την 243/2001 απόφαση του. Οι πρώτες εκλογές έγιναν στις 14/10/2001.

Μπορείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω από τους παρακάτω συνδέσμους.

Σκοπός

Η Διοίκηση

Καταστατικό

Κώδικας Δεοντολογίας

Χρήσιμα Έγγραφα