Σύνδεσμοι

Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδας
www.omase.gr

Δήμος Ηρακλείου
www.heraklion.gr

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου
www.lasithinet.gr

Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων Π.ΟΜ.ΙΔ.Α
www.pomida.gr

Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου
www.enidani.gr

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
www.gsis.gr

Επιμελητήριο Ηρακλείου
www.ebeh.gr

Επιμελητήριο Λασιθίου
www.epimlas.gr

Πρωθυπουργός Την Ελλάδας
www.primeminister.gr

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
www.ypeka.gr