Σεβδαλής Εμμανουήλ


Επωνυμία: CRETAN COMMODITIES
ΓΕΜΗ: 142757527000
Διεύθυνση: ΣΜΠΩΚΟΥ 73 ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΥΤΩΝ
Νομός: Ηράκλειο
Ιστοσελίδα: http://www.cretancommodities.gr
Email: info@cretancommodities.gr
Τηλέφωνο: 6949060458