Περάκης Μιχάλης


Επωνυμία: CRETESTATES
ΓΕΜΗ: 136802227000
Διεύθυνση: ΜΕΡΑΜΒΕΛΟΥ 2Α
Νομός: Ηράκλειο
Ιστοσελίδα: http://www.cretestates.gr
Email: info@cretestates.gr
Τηλέφωνο: 2810-333334
Φαξ: 2810-333334