Μπολωνάκης Μιχαήλ


Επωνυμία: CRETA GUIDE
Διεύθυνση: Θες/νίκης 1, Ηράκλειο
Νομός: Ηράκλειο
Email: mikebolonakis@gmail.com
Τηλέφωνο: 2813-010618, 6938-453635