Μαυράκη Άρτεμις


Επωνυμία: ΚRΕΤΑLAND
ΓΕΜΗ: 075904527000
Διεύθυνση: Σαπουτιέ 1, Ηράκλειο
Νομός: Ηράκλειο
Ιστοσελίδα: http://www.kretaland.gr/
Email: info@kretaland.gr
Τηλέφωνο: 2810-242050, 6944-183343
Φαξ: 2810-241355