Μαυράκη Άρτεμις


Επωνυμία: ΚRΕΤΑLAND
ΓΕΜΗ: 075904527000
Διεύθυνση: ΜΙΛΑΤΟΥ 29, Ηράκλειο
Νομός: Ηράκλειο
Ιστοσελίδα: http://www.kretaland.gr/
Email: info@kretaland.gr
Τηλέφωνο: 6944183343 -2810242050