Βαλεργάκης Μιχάλης


Επωνυμία: BSP
ΓΕΜΗ: 075876727000
Διεύθυνση: Mίνωος 31, Ηράκλειο
Νομός: Ηράκλειο
Ιστοσελίδα: http://www.bsp-crete.gr/
Email: info@bsp-crete.gr
Τηλέφωνο: 2810225698, 6974-471030
Φαξ: 2810-226345