Η Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Πρόεδρος: Άρτεμις Μαυράκη
Αντιπρόεδρος: Μανόλης Βασαρμιδάκης
Γ. Γραμματέας: Μιχάλης Βελεργάκης
Ταμίας: Κατερίνα Γεωργουδάκη
Μέλος: Καλλιόπη Ιεραπετρίτη

Μέλη της ελεγκτικής επιτροπής

– Τζοβενάκης Γιώργος

– Σκουλάς Γιάννης

– Γαράκης Γιάννης

Αντιπρόσωποι στην ΟΜΑΣΕ

– Άρτεμις Μαυράκη

– Κατερίνα Γεωργουδάκη

Αντιπρόσωποι στην ΟΕΒΕΝΗ

– Άρτεμις Μαυράκη

– Κατερίνα Γεωργουδάκη